سید علی شاه صاحب

بنده اعتقاد دارم که با پیچیده تر شدن روابط فردی و سازمانی در دنیای امروز و افزایش مسائل و مشکلات مختلف در جامعه نیاز به حضور و مشورت یک یا چند کارشناس زبده و با تجربه و آشنا به مسائل مربوط، قبل از انجام هر امری که بار مالی یا تعهدی به دنبال دارد در کنار هر شخص حقیقی و حقوقی احساس می شود. به تعبیری بهتر داشتن یک کارشناس یا کارشناس ارشد یا از وکلای با سابقه و دارای تحصیلات عالی در رشته حقوق با اخذ مشاوره باعث کاهش ضرر و زیان و نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود.